fra Julijan Kožul (1906.)

župnik u Veljacima

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci

– Rođenje: 16. travnja 1906. u Ljutom Docu
– Roditelji: Jure i Kata r. Čović
– Krštenje: 16. travnja 1906., župa Sv. Ane, Ljuti Dolac, MK, sv. II., god. 1906., str. 254., br. 43.
– Krsno ime: Jure
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Parizu
Vojni rok
– Vojsku služio u Mostaru od polovice svibnja do polovice studenoga 1932.
Redovništvo
– Oblačenje: 29. lipnja 1926. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 30. lipnja 1927.
– Vječni zavjeti: 2. srpnja 1930.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 11. prosinca 1932. u Mostaru
Služba
– 3. lipnja 1936. – 15. lipnja 1941. župnik u Seonici
– 15. lipnja 1941. – 16. svibnja 1944. župnik u Drinovcima
– 16. svibnja 1944. – do smrti župnik u Veljacima

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
fra Janko Bubalo, Apokaliptični dani 
– Identifikacija: identificiran je 15. siječnja 2007. na Patologiji – Sudska medicina – KB u Splitu među 18 ekshumiranih tijela u Zagvozdu.
– Mjesto pokopa: Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– Jure Galić, Vrijeme i ljudi
– fra Častimir Majić, Osvrt na tragičnu smrt fra Julijana Kožula
– Joža Horvat – Zdenko Štambuk (uredili), Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera
– Miroslav Kundačina, Sjećanja boraca stolačkog kraja
– Tanjug za Hrvatsku, Kako su hercegovački fratri sarađivali sa ustašama prilikom posljednje njihove akcije
– M. Šotra, Još o svećenicima-ustašama
– don Anto Baković, Životopis fra Julijana Kožula
– fra Ante Marić,Fra Julijan Kožul (1906. – 1945.)

fra Zdenko Zubac (1911.)

župnik u Ružićima

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci

– Rođenje: 6. kolovoza 1911. u Gradnićima
– Roditelji: Jure i Anica r. Primorac
– Krštenje: 7. kolovoza 1911., župa Sv. Blaža, Grandići, MK, sv. 1903. – 1913., god. 1911., str. 151., br. 6.
– Krsno ime: Andrija
Školovanje
– Pučka škola: … – … u Gradnićima
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Pescia (Italija)
Vojni rok
– Vojsku služio 30. prosinca 1936. – 30. lipnja 1937. na Cetinju
Redovništvo
– Oblačenje: 3. kolovoza 1929. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 4. kolovoza 1930.
– Vječni zavjeti: 8. rujna 1933.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 16. lipnja 1935. u Mostaru
Služba
– 1. srpnja 1937. – 1. svibnja 1938. kapelan na Širokom Brijegu
– 1. svibnja 1938. – 25. travnja 1939. kapelan na Humcu
– 25. travnja 1939. – 25. svibnja 1940. kapelan na Širokom Brijegu
– 25. svibnja 1940. – 3. lipnja 1941. župnik u Rakitnu
– 3. lipnja 1941. – 15. srpnja 1943. vikar i kapelan na Širokom Brijegu
– 15. kolovoza 1943. – 13. veljače 1945. župnik u Ružićima

 
POGIBIJA
– Opis pogibije:
fra Janko Bubalo, Apokaliptični dani 
– Identifikacija: identificiran je 27. listopada 2006. na Patologiji – Sudska medicina – KB u Splitu među 18 ekshumiranih tijela u Zagvozdu.
– Mjesto pokopa: Široki Brijeg
 
 
– don Anto Baković, Životopis fra Zdenka Zubca

fra Melhior Prlić (1912.)

časni brat na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI


Sržni podatci

– Rođenje: 26. srpnja 1912. u Sovićima
– Roditelji: Ambro i Anica r. Vlašić
– Krštenje: 27. srpnja 1912., župa Sv. Stjepana, Gorica, MK, sv. III., god. 1912., str. 37., br. 63.
– Krsno ime: Jerko
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – …
Redovništvo
– Oblačenje: U Franjevački red stupio kao tercijar u Mostaru 3. kolovoza 1935.
– Novicijat: U Novicijat kao brat laik stupio na Humcu 11. srpnja 1937.
– Jednostavni zavjeti: 12. srpnja 1938.
– Vječni zavjeti: 18. prosinca 1941. na Širokom Brijegu
Služba
– Radio kao stolar u samostanskoj stolarskoj radionici na Širokom Brijegu.


POGIBIJA
– Opis pogibije:
Dana 8. veljače 1945 odveden sa Širokog Brijega prema Splitu i ubijen u Zagvozdu.
– Identifikacija: identificiran je 30. prosinca 2005. na Patologiji – Sudska medicina – KB u Splitu među 18 ekshumiranih tijela u Zagvozdu.
– Mjesto pokopa: Široki Brijeg
 

ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Uzornu redovniku fra Melhioru Prliću u spomen
– don Anto Baković, Životopis fra Melhiora Prlića
– fra Ante Marić, Fra Melhior Prlić