7. veljače 1945. (Partizani su ih upucali samokresom, ubacili u protuzrakoplovno sklonište u vrtu samostana, zapalili i zatrpali. Ekshumirani su 1971. i ukopani u širokobriješkoj samostanskoj crkvi.)
– Radio Široki Brijeg, Dogodilo se na današnji dan (7. veljače)
– Biskup Čule obavješćuje Rim o ubojstvu fratara na Širokom Brijegu
– Nadbiskup Stepinac istražuje ubojstvo franjevaca na Širokom Brijegu
– fra Dobroslav Begić, Svjedočenje
 fra J. D., Odluka o rušenju Širokog Brijega pala je u komunističkom skrovištu na Biokovu
– fra Marko Dragićević, Svjedočenje 12 
– U dopisu nadbiskupa Stepinca J. Hurleyju spominju se i pobijeni franjevci na Širokom Brijegu
 Biskup Josip Arnerić, Svjedočenje
– fra Šimun Šito Ćorić, Biskup Arnerić, jugoslavenski oficir, vraćen križ
– Jure Galić, Vrijeme i ljudi
– Anđelka Radelić Jovanović, Rađanje slobode
– Pokop trojice ubijenih: 7. listopada 2009.
– Obnova ratnog skloništa
 Dražen Barbarić, Kritička dekonstrukcija komunističkog narativa o stradanju sirokobrijeskih franjevaca
– Ivana Karačić, Gradnja širokobriješkog vodovoda
– fra Vencel Kosir, Žalba na kaznu zbog vođenja matica
– Ivan Kozlica, Alkarski »vitezovi« odgovorni su za zločine na Širokom Brijegu 1945.
– Lucijana Kožul, 100. obljetnica prve mature na širokobriješkoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti
– fra Ante Marić, Franjevačka klasična gimnazija uoči pada Širokog Brijega
– fra Ante Marić, Gelboje
– fra Ante Marić, Komunističko obeščašćenje crkve na Širokom Brijegu
– 
fra Ante Marić, Kulturocid na Širokom Brijegu (1945. – 1947.)
– fra Ante Marić, O nastanku prvoga samostana u Hercegovini nakon turske okupacije
– fra Ante Marić, Profesori Franjevačke klasične gimnazije na Širokom Brijegu koji su preživjeli komunistički pokolj (I.II., III.IV.V.VI.VII. )
– fra Ante Marić, Velika Franjevačka gimnazija na Širokom Brijegu
– fra Ante Marić, Ubijena braća fratri širokobriješke samostanske zajednice
– 
fra Ante Marić, Život u sjemeništu na Širokom Brijegu u vrijeme ispita zrelosti 1941. – 1944.
– Mirko Matić, Adolf Dragičević, Budimir Lončar… i ubojstvo franjevaca na Širokom Brijegu
– Mirko Matić, Novi prilozi za životopis Budimira Lončara
– Narod.hr, Što povezuje Ivu Josipovića, Vesnu Pusić i Veljka Kadijevića te zašto o tome ne ćete ništa doznati na HRT-u?
– Radovan Papić, Cvitan Spužević brani franjevce
– Zvonko Pandžić, Kako iznova ubiti fratre?
– Pavao Prcela, Jugokomunistički zločini na Širokom Brijegu
– fra Zlatko Sivrić, Pad Širokog Brijega
 fra Rufin Šilić, Zauzeće Širokog Brijega, izjava
– Vladimir Šumanović, Pitanje autentičnosti izvješća 26. dalmatinske divizije 8. dalmatinskom korpusu od 16. veljače 1945. o zauzimanju Širokoga Brijega
– Vladimir Šumanović, Pitanje autentičnosti izvješća 8. dalmatinskog korpusa Generalštabu Jugoslavenske armije od 25. veljače 1945. o Mostarskoj operaciji

– fra Radoslav Vukšić, Osvrt na postanak i razvitak Franjevačke gimnazije na Širokom Brijegu (SP)
– Ilija Zovko, Komunisti su u Širokom Brijegu ubijali sve što se miče

fra Marko Barbarić (1865.)

u mirovini na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 19. siječnja 1865. u Klobuku
– Roditelji: Ante i Kata r. Tolj
– Krštenje: 28. siječnja 1865., župa Sv. Ilije Proroka, Klobuk, MK, sv. III., god. 1865., str. 291., br. 639. (prijepis: str. 271., br. 478.)
– Krsno ime: Mate
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … 1888. u Ljubljani
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 27. kolovoza 1881. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: …
– Vječni zavjeti: 28. kolovoza 1885.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 6. prosinca 1887.
Služba
– 1889. – 1891. kapelan i kateheta u OŠ u Gradnićima
– 1891. – 1892. kapelan i propovjednik na Humcu
– 1892. – 1894. kapelan u Gradnićima i kateheta u OŠ
– 1894. – 1896. vikar samostana na Širokom Brijegu i Kapelan Polja
– 1896. – 1900. župnik u Grabovici
– 1900. – 1901. župnik u Gorici
– 1901. – 1903. župnik u Bielompolju
– 1904. – 1905. vikar samostana na Širokom Brijegu i kustos svetišta
– 1905. – 1909. župnik u Roškom Polju i kateheta
– 1909. – 1910. u Konjicu
– 1910. – 1912. bolesnik na Širokom Brijegu
– 1912. – 1920. župnik u Glavatičevu
– 1920. – 1921. kapelan u Drinovcima
– 1921. – 1923. ispovjednik đaka na Širokom Brijegu
– 1923. – 1925. vikar rezidencije u Slanom
– 1925. – 1927. župnik u Gradnićima
– 1927. – 1931. bolestan na Širokom Brijegu
– 1931. privremeno određen u Glavatičevo
– 1931. – 1932. vikar rezidencije u Posušju, kapelan i propovjednik
– 1932. – 1945. ispovjednik, jubilarac, u mirovini na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. uzeli s posmrtne postelje (bio je nemoćan i na samrti) ubili, spalili i zatrpali s još jedanaestoricom subraće u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
Hrvatski narod, 1286., 16. III. 1945., str. 1.; 4.
Komunistička zvjerstva u Hercegovini, Nova Hrvatska, 16. ožujka 1945., str. 3.
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– fra Oton Knezović je čuo da ga je komunistički oficir ustrijelio i onda ga slikao sa strojnicom
– fra Častimir Majić, Partizansko ubojstvo nemoćnoga starca

fra Stanko Kraljević (1871.)

u mirovini na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 12. kolovoza 1871. u Mokrom, župa Široki Brijeg
– Roditelji: Martin i Šima r. Bubalo
– Krštenje: …
– Krsno ime: Petar
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: 1884. – 1890. na Širokom Brijegu i Humcu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): 1890. – 1894. u Rimu
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 25. rujna 1889. Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: …
– Vječni zavjeti: 2. listopada 1893.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 24. ožujka 1894.
Služba
– 1895. – 1896. kateheta na Humcu
– 1896. – 1901. prefekt i profesor na Širokom Brijegu
– 1901. – 1902. župnik u Kočerinu
– 1902. – 1904. župnik u Drinovcima
– 1904. – 1910. gvardijan i župnik na Širokom Brijegu
– 1910. – 1920. župnik u Grabovici
– 1920. – 1928. gvardijan i župnik na Širokom Brijegu
– 1928. – 1937. župnik u Rasnu
– 1937. – 1945. u mirovini na Širokom Brijegu 

POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu.
Fra Oton Knezović govori da je savjetovao da ostanu oni koji se ni na koji način nisu zamjerili partizanima, a da drugi idu.
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): 
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– don Anto Baković, Odgojitelj i graditelj završio na lomači
– fra Stanko Kraljević, Njegovim stopama 
– fra Častimir Majić, Čuvaru sinajskih zakona na spomen
– don Anto Baković, Životopis fra Stanka Kraljevića

fra Ivo Slišković (1877.)

u mirovini na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 25. travnja 1877. u Mokrom, župa Široki Brijeg
– Roditelji: Jure i Mara r. Kraljević (Matijević)
– Krštenje: …
– Krsno ime: Ivan
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: 1891. – 1895. na Širokom Brijegu 
– Filozofija i teologija (diploma; tema): 1895. – 1901. u Mostaru i na Humcu 
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 4. listopada 1895. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 5. listopada 1896.
– Vječni zavjeti: 3. studenoga 1900.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 22. prosinca 1900.
Služba
– 1902. – 1903. kapelan na Humcu
– 1903. – 1904. vikar na Širokom Brijegu
– 1904. – 1905. vikar na Humcu
– 1905. – 1909. župnik u Tihaljini
– 1909. – 1916. župnik u Bukovici
– 1916. – 1919. gvardijan na Širokom Brijegu
– 1919. – 1942. župnik u Kočerinu
– 1942. – 1945. u mirovini na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u protuzrakoplovnom skloništu na Širokom Brijegu. 
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– don Anto Baković, Životopis fra Ive Sliškovića
– fra Častimir Majić, Fra Ivi Sliškoviću u spomen

fra Krsto Kraljević (1895.)

u mirovini na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 21. ožujka 1895. u Grljevićima
– Roditelji: Jure i Kata r. Barbarić
– Krštenje: 24. ožujka 1895., župa Sv. Franje Asiškog, Rasno, MK, sv. I., god. 1895., str. 113., br. 121.
– Krsno ime: Nikola
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): 1918./1919 u Mostaru, 1919./1920. u Zagrebu. 1920./1921. u Beču, 1921./1922. u Fribourgu (Švicarska) 
Redovništvo
– Oblačenje: 17. rujna 1914. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 17. rujna 1915.
– Vječni zavjeti: 4. listopada 1918.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 28. kolovoza 1921. u Beču
Služba
– 1922. – 1924. nastavnik na Širokom Brijegu
– 1924. – 1926. kapelan na Humcu
– 1926. – 1927. župnik u Jablanici
– 1927. – 1928. rekonvalescent na Humcu
– 1928. – 1930. rekonvalescent u Slanom
– 1931. – 1934. eksklaustriran u Grljevićima
– 1934. – 1935. rekonvalescent na Humcu
– 1935. – 1936. u Koprivnici
– 1936. – 1937. rekonvalescent na Humcu
– 1937. – 1943. rekonvalescent u Slanom
– 1943. – 1944. rekonvalescent u Duvnu
– 1944. – 1945. u mirovini na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– don Anto Baković, Životopis fra Krste Kraljevića
– dr. fra Častimir Majić, Uspomene na dugogodišnjeg bolesnika

fra Arkanđeo Nuić (1896.)

profesor na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 21. veljače 1896. u Drinovcima
– Roditelji: Petar Perka i Šima r. Perić
– Krštenje: 22. veljače 1896., župa Sv. Mihovila Arkanđela, Drinovci, MK, sv. I., god. 1896., str. 279., br. 223.
– Krsno ime: Nikola
Školovanje
– Pučka škola: … – … u Drinovcima; šk. g. 1904./05.; šk. g. 1906./07.
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Beču; Doktorat iz teologije položio na bečkom sveučilištu 1923.
– Neki drugi studij (diploma; tema): Filozofski fakultet (klasična filologija) završio u Parizu 1923. – 1927.
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 17. rujna 1914. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 17. rujna 1915.
– Vječni zavjeti: 4. listopada 1918. 
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 28. kolovoza 1921. u Beču
Služba
– 1922. – 1923. nastavnik na Širokom Brijegu
– 1923. – 1927. studirao klasičnu filologiju na Sorboni u Parizu
– 1927. – 1945. profesor na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratno sklonište na Širokom Brijegu. 
»Zanimljivo je da tijelo fra Arkanđela Nuića nije ostalo na hrpi. Očito je da ga metak, kojeg je dobio u zatiljak, nije potpuno usmrtio. On se uspio pomaknuti u jedan kut skloništa i tu je izdahnuo. Možda su na isti način završili život fra Dobroslav Šimović i fra Tadija Kožul, jer su i oni nađeni malo udaljeni od hrpe drugih tjelesa.« (fra Bazilije Pandžić, 50. obljetnica širokobrijeških mučenika)
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

  
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Arkanđeo Nuić, u: Njegovim stopama
– fra Bazilije Pandžić, Sjećanja na fra Arkanđela Nuića
– fra Častimir Majić, Blizak Bogu i ljudima
– don Anto Baković, Životopis fra Arkanđela Nuića

fra Dobroslav Šimović (1907.)

profesor na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 19. prosinca 1907. u Hamzićima
– Roditelji: Vidak i Anica r. Zovko
– Krštenje: 20. prosinca 1907., župa Sv. Stjepana, Čerin, MK., sv. II., god. 1907., str. 89., br. 201.
– Krsno ime: Bože
Školovanje
– Pučka škola: … – … na Čerinu
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru i Parizu
– Neki drugi studij (diploma; tema): …
– Postdiplomski studij (diploma; tema): Doktorat iz bogoslovije položio u Parizu 24. lipnja 1937., a naslov disertacije: »Tumačenje Očenaša kod latinskih Otaca do sv. Augustina« – na francuskom jeziku.
Vojni rok
– Vojsku služio 5. kolovoza 1924. – 5. veljače 1935. u Zaječaru.
Redovništvo
– Oblačenje: 29. lipnja 1925.
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 30. lipnja 1926.
– Vječni zavjeti: 2. srpnja 1929.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 13. srpnja 1931.
Služba
– 1932. – 1933. kateheta na Humcu
– 1933. – 1935. nastavnik na gimnaziji na Širokom Brijegu
– 1935. – 1937. na studijima u Parizu
–1937. – 1941. profesor i prefekt sjemeništaraca na Širokom Brijegu
– 1941. – 1943. profesor bogoslovije u Mostaru
– 1. srpnja 1943. – 28. kolovoza 1943. gvardijan i župnik u Mostaru
– 1. rujna 1943. – 7. veljače 1945. profesor na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA
– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
»Zanimljivo je da tijelo fra Arkanđela Nuića nije ostalo na hrpi. Očito je da ga metak, kojeg je dobio u zatiljak, nije potpuno usmrtio. On se uspio pomaknuti u jedan kut skloništa i tu je izdahnuo. Možda su na isti način završili život fra Dobroslav Šimović i fra Tadija Kožul, jer su i oni nađeni malo udaljeni od hrpe drugih tjelesa.« (fra Bazilije Pandžić, 50. obljetnica širokobrijeških mučenika)
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg
 
 
ŽIVOT I RAD
– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Spaljenoj žrtvi komunističke mržnje u spomen
– don Anto Baković, Životopis fra Dobroslava Šimovića

fra Tadija Kožul (1909.)

profesor na Širokom Brijegu i odgojitelj klerika

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 18. srpnja 1909. u Turčinovićima
– Roditelji: Bože i Anđa r. Vrljić
– Krštenje: 20. srpnja 1909., župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg, Mk., sv. …, god. 1909., str. 13., br. 136.
– Krsno ime: Mirko
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): 1930. – 1934. u Mostaru i Freiburgu im Breisgau (Badenwürtenberg – Njemačka) 
– Neki drugi studij (diploma; tema): Filozofiju (klasična filologija s književnošću) studirao 1937. – 1941. u Zagrebu.
Vojni rok
– Vojsku služio u Mostaru 2. svibnja 1933. – 2. studenoga 1933.
Redovništvo
– Oblačenje: 29. lipnja 1927. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 1. srpnja 1928.
– Vječni zavjeti: 3. srpnja 1931.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 5. studenoga 1933. u Mostaru
Služba
– 1941. – 1945. profesor na Širokom Brijegu i odgojitelj bogoslova

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu.
»Zanimljivo je da tijelo fra Arkanđela Nuića nije ostalo na hrpi. Očito je da ga metak, kojeg je dobio u zatiljak, nije potpuno usmrtio. On se uspio pomaknuti u jedan kut skloništa i tu je izdahnuo. Možda su na isti način završili život fra Dobroslav Šimović i fra Tadija Kožul, jer su i oni nađeni malo udaljeni od hrpe drugih tjelesa.« (fra Bazilije Pandžić, 50. obljetnica širokobrijeških mučenika)
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Oton Knezović, Široki Brijeg
– don Anto BakovićŽivotopis fra Tadije Kožula

fra Borislav Pandžić (1910.)


profesor i prvi odgojitelj sjemeništaraca na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 7. siječnja 1910. u Drinovcima
– Roditelji: Jure i Janja r. Čulina
– Krštenje: 7. siječnja 1910., župa Sv. Mihovila Arkanđela, Drinovci, MK, sv. II., god. 1910., str. 73., br. 3.
– Krsno ime: Ljubo
Školovanje
– Pučka škola: … – …; šk. g. 1920./21.; 1921./22.
– Srednja škola: 1922. – 1931. na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): 1931. – 1936. u Mostaru 
Vojni rok
– Vojsku služio 2. svibnja 1934. – 2. studenoga 1934. u Zagrebu
Redovništvo
– Oblačenje: 29. lipnja 1928. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 3. srpnja 1929.
– Vječni zavjeti: 5. kolovoza 1932.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 11. studenoga 1934. u Mostaru
Služba
– 1936. – 1937. kateheta na Humcu
– 1937. – 1940. tajnik gimnazije i zamjenik odgojitelja sjemeništaraca na Širokom Brijegu
– 1940. – 1945. nastavnik vjeronauka na gimnaziji na Širokom Brijegu
– 1941. – 1945. prvi odgojitelj sjemeništaraca na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga s jedanaestoricom subraće 7. veljače 1945. ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
»Poseban slučaj doživio je fra Borislav Pandžić. On nije strijeljan u zatiljak niti je poliven benzinom i zapaljen. Njega su nožem ili metkom udarili u srce i njegovo mrtvo tijelo gurnuli s gornje strane skloništa niz stepenice. Tu je na stepenicama kasnije nađen.« (fra Bazilije Pandžić, 50. obljetnica širokobrijeških mučenika)
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
PISANI RADOVI
 
 
ŽIVOT I RAD
– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Darovana dobrota preselila se u vječnost
– don Anto Baković, Životopis fra Borislava Pandžića

fra Žarko Leventić (1919.)

ž. vikar na Širokom Brijegu

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 27. kolovoza 1919. u Drinovcima
– Roditelji: Stipe i Janja r. Majić
– Krštenje: 28. kolovoza 1919., župa Sv. Mihovila Arkanđela, Drinovci, sv. II., god. 1919., str. 155., br. 67.
– Krsno ime: Jerko
Školovanje
– Pučka škola: … – … u Drinovcima; šk. g. 1925./26.
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
– Filozofija i teologija (diploma; tema): … – … u Mostaru
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 5. srpnja 1936. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 6. srpnja 1937.
– Vječni zavjeti: 8. rujna 1940.
Sveti redovi
 Subđakonat: …
– Đakonat: …
– Svećeništvo: 2. svibnja 1943.
Služba
– 1944. – 1945. kapelan na Širokom Brijegu

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga (bolesnog) 7. veljače1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

  
ŽIVOT I RAD

– Janko Bubalo, Apokaliptični dani
– fra Bruno Raspudić, Grad na gori u plamenu, str. 128.
– fra Častimir Majić, Neumorni radnik žrtva puščanog naboja
– don Anto BakovićŽivotopis fra Žarka Leventića

fra Viktor Kosir (1924.)

klerik

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 12. listopada 1924. na Uzarićima
– Roditelji: Ivan i Matija r. Bilinovac
– Krštenje: 12. listopada 1924., župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg., MK, sv. II., god. 1924., str. 48., br. 220.
– Krsno ime: Božo
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 17. rujna 1943. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 18. rujna 1944. u Veljacima

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. kao klerika jednostavnih zavjeta i učenika VII. r. gimnazije s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu. 
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

  
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Na krilima nevinosti otputovao u vječnost
– don Anto BakovićŽivotopis fra Viktora Kosira

fra Stjepan Majić (1925.)

klerik

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 26. svibnja 1925. u Vitini
– Roditelji: Frano i Matija r. Vukšić
– Krštenje: 26. svibnja 1925., župa Sv. Paškala, Vitina, MK, sv. III., god. 1925., str. 15., br. 50.
– Krsno ime: Ante
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 17. rujna 1943. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 18. rujna 1944. u Veljacima

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu.
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Ugušen u pepelu zloće otputovao je prema zvijezdama
– don Anto Baković, Životopis fra Stjepana Majića

fra Ludovik Radoš (1925.)klerik

ŽIVOTOPISNI PODATCI

Sržni podatci
– Rođenje: 14. studenoga 1925. u Blažuju
– Roditelji: Jure i Stana r. Ančić
– Krštenje: 15. studenoga 1925., župa Sv. Mihovila Arkanđela, Tomislavgrad, MK, sv. V., god. 1925., str. 175., br. 74.
– Krsno ime: Ivan
Školovanje
– Pučka škola: … – … 
– Srednja škola: … – … na Širokom Brijegu
Vojni rok
– Vojske nije služio
Redovništvo
– Oblačenje: 17. rujna 1943. na Humcu
– Novicijat: …
– Jednostavni zavjeti: 18. rujna 1944. u Veljacima

 
POGIBIJA

– Opis pogibije:
Partizani su ga 7. veljače 1945. s jedanaestoricom subraće ubili, spalili i zatrpali u ratnom skloništu na Širokom Brijegu.
– Dotični je ubijen iz mržnje prema vjeri (in odium fidei): …
– Mjesto pokopa: 
Široki Brijeg

 
ŽIVOT I RAD

– Jozo Tomašević-Koška, Istina o ubijenoj gimnaziji
– fra Častimir Majić, Dvojici franjevačkih klerika u spomen
– don Anto Baković, Životopis fra Ludovika Radoša