Franjevci u Hercegovini su kroz svu svoju povijest imali velikih, gotovo nesnosnih protivština. Ali poteškoće kojima su bili izvrgnuti u posljednje polustoljeće 2. tisućljeća vjerojatno mnogo nadilaze one koje su imali u prošlim stoljećima. U tomu pogledu imamo na umu poglavito jugokomunističko zlokobno preuzimanje građanske uprave. Budući da su u svomu programu imali uništenje vjere u narodu, žestoko su postupili protiv hercegovačkih franjevaca i 66 ih usmrtili. Kako objašnjava povjesničar Vladimir Šumanović, naredbu za ubojstvo izdao je Josip Broz Tito, a Britanci su izdali zeleno svjetlo za nju (izvornik). Tito je kasnije sve to žestoko branio.

Na ovim stranicama možete čitati njihove životopise. Svrstali smo ih po stratištima ili po mjestu odvođenja. Ako tražite nekog posebno i ne znate gdje je ubijen ili uhićen, najprije pogledajte dolje navedene podatke, a onda kliknite na poveznicu koja se na dotičnog odnosi.

Da bismo vam približili čime su se općenito bavili, donosimo niz članaka. Naravno, ono što se odnosi samo na pojedinog ubijenog nalazi se na njegovim stranicama.

Tijekom iskapanja posmrtnih ostataka pobijenih surađivali smo s priznatim stručnjacima. Jedan od njih je prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović, liječnik forenzičar, koja je za Hrvatsku vjernost od kolovoza 2014. opisala kako sve to treba obaviti. 

– Petar Čule, Predstavka od 11. srpnja 1947. Komisiji za vjerska pitanja Bosne i Hercegovine, u svezi sa zahtjevom te komisije za slanjem popisa svećenika hercegovačke franjevačke pokrajine 
– fra Krešimir Pandžić, Kronika samostana, rezidencija i kuća
– fra Krešimir Pandžić, Upute članovima Provincije glede vladanja u ratu
– Početak skupljanja svjedočanstava o ubijenim hercegovačkim franjevcima
– fra Rufin Šilić, Dokumentacija o našim pokojnicima
– fra Tugomir Soldo, Držanje katoličkog svećenstva u Hercegovini za vrijeme Drugoga svjetskog rata
– fra Jerko Mihaljević, O prilikama u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji u poraću Drugoga svjetskog rata
– fra Bonicije Rupčić, Izjava
– M. Šotra, Još o svećenicima – ustašama
– Miroslav Akmadža, Položaj Katoličke Crkve u Hercegovini u prvim godinama komunističke vladavine
– Ante Božić, Hoće li se Jure Galić ispričati zbog zločina nad nevinim franjevcima
– Tomislav Jonjić, Pokolj širokobrijeških franjevaca u kontekstu uspostave jugoslavenske komunističke vlasti
– Hrvoje Mandić, Hercegovački franjevci i spašavanje žrtava ustaških progona u Mostaru 1941. – 1943.Večernji listStopama pobijenih
– fra Ante Marić, Mostarska franjevačka knjižnica očuvala je mnoge tajne o patnjama i mučeništvu hercegovačkih franjevaca
– fra Ante Marić, Poznata ukopna mjesta ubijenih hercegovačkih franjevaca
– fra Ante Marić, Rodne župe hercegovačkih fratara koje su mučili i ubili partizani 
– Glas koncila, Marijanska slavlja na Širokom Brijegu
– Vladimir Šumanović, Zamjena uloga: Kako su u poratnoj propagandi ubojice lagali o žrtvama

I.
Zanagline (Kukavičje jezero), 24. svibnja 1942. (Partizani su ga odveli noću 19./20. svibnja 1942. i ubili. Do danas mu se za grob ne zna).

1. (1.) fra Stjepan Naletilić (1907.), župnik u Kongori


II.
Međugorje, 31. listopada 1944. (Partizani ga ubili bombom bačenom kroz prozor župnog stana u Međugorju. Ukopan na groblju Kovačica u Međugorju.)

2. (1.) fra Križan Galić (1870.), u mirovini na Humcu
 

III.
Vrgorac, 28. siječnja 1945. (Partizani su ga uhitili na Humcu i strijeljali u Vrgorcu. Posmrtni ostatci pronađeni su mu u masovnoj grobnici u Vrgorcu 11. – 17. listopada 2008. Identificiran je na Patologiji u Splitu 27. travnja 2009.)

3. (1.) fra Maksimilijan Jurčić (1913.), ž. vikar na Humcu i 2. meštar novaka
 

IV.
Čapljina, 2. veljače 1945. (Kao župnika u Čapljini, partizani su ga iz župnog stana nekamo odveli početkom siječnja. Vratili su ga noću u zvonik, podmetnuli mu strjeljivo u džepove i ubili ga pod izlikom da je bio naoružan. Do danas mu se za grob ne zna.)

4. (1.) fra Petar Sesar (1895.), župnik u Čapljini
 

V.
Mostarski Gradac, 6. veljače 1945. (Partizani su ih strijeljali iznad crkve. Tu su pokopani, a 1971. ekshumirani su i ukopani u širokobriješkoj samostanskoj crkvi.)

5. (1.) fra Augustin Zubac (1890.), ž. vikar i upravitelj hidocentrale na rijeci Lištici

6. (2.) fra Krešimir Pandžić (1892.), profesor na Širokom Brijegu

7. (3.) fra Roland Zlopaša (1912.), profesor na Širokom Brijegu

8. (4.) fra Zvonko Grubišić (1915.), ž. vikar u Mostarskom Gracu

9. (5.) fra Rudo Jurić (1925.), klerik

10. (6.) fra Kornelije Sušac (1925.), klerik
 

VI.
Široki Brijeg – samostan, 7. veljače 1945. (Partizani su ih upucali samokresom, ubacili u protuzrakoplovno sklonište u vrtu samostana, zapalili i zatrpali. Ekshumirani su 1971. i ukopani u širokobriješkoj samostanskoj crkvi.

11. (1.) fra Marko Barbarić (1865.), u mirovini na Širokom Brijegu

12. (2.) fra Stanko Kraljević (1871.), u mirovini na Širokom Brijegu

13. (3.) fra Ivo Slišković (1877.), u mirovini na Širokom Brijegu

14. (4.) fra Krsto Kraljević (1895.), u mirovini na Širokom Brijegu

15. (5.) fra Arkanđeo Nuić (1896.), profesor na Širokom Brijegu

16. (6.) fra Dobroslav Šimović (1907.), profesor na Širokom Brijegu

17. (7.) fra Tadija Kožul (1909.), profesor na Širokom Brijegu i odgojitelj klerika

18. (8.) fra Borislav Pandžić (1910.), profesor i prvi odgojitelj sjemeništaraca na Širokom Brijegu

19. (9.) fra Žarko Leventić (1919.), ž. vikar na Širokom Brijegu

20. (10.) fra Viktor Kosir (1924.), klerik

21. (11.) fra Stjepan Majić (1925.), klerik

22. (12.) fra Ludovik Radoš (1925.), klerik
 

VII.
Široki Brijeg – mlinica, 8. veljače 1945. (Početkom borbi sklonili se u fratarsku mlinicu na rječici Lištici. Kad su izišli, partizani su ih odmah uhitili, odveli u smjeru Splita te pobili – najvjerojatnije – u Zagvozdu. Fra Mariofil Sivrić izdvojen je iz te skupine i vjerojatno ubijen oko 10. veljače negdje na području Širokog Brijega. Tijelo fra Melhiora Prlića identificirano je među pobijenima u Zagvozdu. Grobovi ostalih još su nepoznati.)

23. (1.) fra Bonifacije Majić (1883.), u mirovini na šIrokom Brijegu

24. (2.) fra Fabijan Kordić (1890.), časni brat na Širokom Brijegu

25. (3.) fra Radoslav Vukšić (1894.), profesor i ravnatelj gimnazije na Širokom Brijegu

26. (4.) fra Fabijan Paponja (1897.), profesor i ravnatelj konvikta na Širokom Brijegu

27. (5.) fra Andrija Jelčić (1904.), gvardijan i župnik na Širokom Brijegu

28. (6.) fra Leonardo Rupčić (1907.), profesor na Širokom Brijegu

      (7.) fra Melhior Prlić, vidi Zagvozd (1912.)

29. (8.) fra Mariofil Sivrić (1913.), vikar samostana na Širokom Brijegu

30. (9.) fra Miljenko Ivanković (1924.), klerik 

VIII.
Čitluk, 9. – 10. veljače 1945. (Strijeljani na Čitluku. Fra Jakov je ubrzo ukopan u mjesno groblje Podadvor, a ostala dvojica tek 1966. nakon komunističkog dopuštenja.)

31. (1.) fra Ćiril Ivanković (1877.), u mirovini u Gradnićima, ubijen 10. veljače

32. (2.) fra Filip Gašpar (1893.), župnik u Gradnićima, ubijen 10. veljače

33. (3.) fra Jakov Križić (1893.), župnik u Čitluku, ubijen 9. veljače 

IX.
Ljubuški, 10. – 13. veljače 1945. (Vjerojatno pobijeni u ili oko ovog mjesta.)

34. (1.) fra Paško Martinac (1882.), ž. vikar u Veljacima; ubijen oko 10. veljače

35. (2.) fra Martin Sopta (1891.), profesor na bogosloviji u Mostaru; ubijen 11. ili 12. veljače

     (3.) fra Julijan Kožul (1906.), vidi Zagvozd

     (4.) fra Zdenko Zubac (1911.), vidi Zagvozd

     (5.) fra Maksimilijan Jurčić (1913.), vidi Vrgorac

36. (6.) fra Slobodan Lončar (1915.), ž. vikar u Drinovcima; uhićen 9. veljače 

X.
Izbično, 11. veljače 1945. (Partizani su ih pograbili s oltara za vrijeme sv. mise i odveli. Zadnji put viđeni su u Grabovoj Dragi. Za grobove im se do danas ne zna.)

37. (1.) fra Marko Dragićević (1902.), profesor u gimnaziji na Širokom Brijegu

38. (2.) fra Bono Andačić (1903.), časni brat u Veljacima

39. (3.) fra Nevinko Mandić (1908.), vjeroučitelj u Mostaru 

XI.
Zagvozd, oko 13. veljače 1945. (U masovnoj grobnici u travnju 2005. pronađeno 18 tijela.)

40. (1.) fra Julijan Kožul (1906.), župnik u Veljacima

41. (2.) fra Zdenko Zubac (1911.), župnik u Ružićima

42. (3.) fra Melhior Prlić (1912.), časni brat na Širokom Brijegu  

XII.
Mostar, 14. veljače 1945. (Uhićeni u samostanu, odvedeni i najvjerojatnije svezani žicom te ubijeni pa bačeni ili živi bačeni u Neretvu. Do danas im se za grobove ne zna.)

43. (1.) fra Jozo Bencun (1869.), u mirovini na Širokom Brijegu

44. (2.) fra Leo Petrović (1883.), provincijal

45. (3.) fra Rafo Prusina (1884.), u mirovini na Čitluku

46. (4.) fra Bernardin Smoljan (1884.), u mirovini na Humcu

47. (5.) fra Grgo Vasilj (1886.), gvardijan i župnik u Mostaru

48. (6.) fra Kažimir Bebek (1901.), župnik u Pločama

49. (7.) fra Nenad Pehar (1910.), profesor na Širokom Brijegu 

XIII.
Kočerin, 21. svibnja 1945. (Nešto iza pola noći partizani su provalili u župnu kuću te ih ustrijelili. Ukopani su u mjesnom groblju.)

50. (1.) fra Valentin Zovko (1889.), župnik u Kočerinu

51. (2.) fra Andrija Topić (1919.), mladomisnik 

XIV.
Zagreb, početkom srpnja 1945. (Nije htio bježati ispred partizana. Osuđen i strijeljan. Za grob mu se do danas ne zna.)

52. (1.) fra Radoslav Glavaš (1909.), načelnik ministarstva bogoštovlja u Zagrebu

     (2.) fra Ante Majić (1922.), vidi Križni put – Zagreb 

XV.
Križni put, svibanj – srpanj 1945. (Ubijani su na različitim mjestima. Zna se samo za grob onih pobijenih u Maclju.)

Slovenj Gradec

53. (1.) fra Emil Stipić (1912.), župnik u Gorancima

Maribor

54. (2.) fra Anđelko Nuić (1908.), ž. vikar u Međugorju

55. (3.) fra Dane Čolak (1916.), ž. vikar u Drinovcima

56. (4.) fra Tihomir Zubac (1918.), ž. vikar u Grudama

57. (5.) fra Lujo Milićević (1919.), mladomisnik

58. (6.) fra Svetislav Markotić (1921.), mladomisnik 

Celje

59. (7.) fra Bruno Adamčik (1908.), profesor na Širokom Brijegu

Macelj

60. (8.) fra Metod Puljić (1912.), župnik u Izbičnu

61. (9.) fra Darinko Mikulić (1919.), mladomisnik

62. (10.) fra Julijan Petrović (1923), bogoslov

Klanjec

63. (11.) fra Jenko Vasilj (1914.), vjeroučitelj u Konjicu

Zagreb

 64. (12.) fra Ante Majić (1922.), bogoslov

Velika Gorica

65. (13.) fra Bono Jelavić (1898.), župnik u Vitini

Sisak

66. (14.) fra Branko Šušak (1912.), župnik u Blizancima