Pobijeni fratri

fra Stjepan 2

ŽIVOTOPISNI PODATCI Sržni podatci – rođenje: 1. studenoga 1907. u Lisama – roditelji: Jure i Pera r. Karačić – krštenje: 7. studenoga 1907., župa Uznesenja BDM, Široki Brijeg, MK, sv. …, god. 1907., str. 172., br. 213. – krsno ime: Nikola Školovanje – pučka škola: … – … na Širokom Brijegu – srednja škola: … – …

fra Stjepan 2Read More »

Scroll to Top